Shockproof monitor system for Navy's M-frigates

Als onderdeel van het Ministerie van Defensie speelt de Nederlandse marine een belangrijke rol bij internationale vredesoperaties. De M-fregatten vormen een aanzienlijk onderdeel van de Nederlandse vloot. De monitors in het Technical Center aan boord van deze schepen zijn aan het einde van hun levensduur gekomen.

Vervanging door standaard apparatuur veroorzaakt problemen; het lijkt erop dat geen van de beproefde opties werkt. Meerdere bedrijven zijn benaderd voor een oplossing, maar zonder succes.

The Challenge

Het is niet de eerste keer dat de monitors aan boord van de M-fregatten moeten worden vervangen. In het verleden zijn de originele CRT-monitors vervangen door de huidige LCD-schermen. De aangepaste platen waarop de monitors zijn bevestigd, zijn nodig om de LCD-schermen op de plaats van de originele console te kunnen plaatsen.

Om tot een perfect passend systeem te komen is het belangrijk om een nieuwe, unieke mechanische oplossing te vinden.

De belangrijkste uitdaging ligt echter in het feit dat geen enkele test met standaard beschikbare monitors tot bevredigende resultaten heeft geleid. Meerdere bedrijven hebben oplossingen aangedragen; elke keer was het resultaat negatief. Geen enkele optie bleek de juiste te zijn, ondanks het type monitor of de voorgestelde mechanische oplossing. Het beeld op de vervangende monitor mag niet wegvallen of verstoord raken als gevolg van schokken, die op een schip niet vermeden kunnen worden.

De succesvolle oplossing voor het vervangen van de monitors wordt toegepast in een van de schepen. Het bedrijf dat met de juiste oplossing komt, heeft de grootste kans om de order te krijgen voor het vervangen van de monitors op meerdere M-fregatten.

The Solution

Mulder-Hardenberg is het enige uitgenodigde bedrijf dat heeft besloten om het videosignaal van het huidige VME-systeem te testen. M-H heeft ontdekt dat het VME-systeem een videosignaal genereert dat niet standaard is. Dit feit is de oorzaam van het probleem. Na de meting wordt een displaycontroller geselecteerd voor een functietest. M-H heeft een speciale KME-displaycontroller geselecteerd omdat de oorspronkelijke metingen en tests aantonen dat een standaard controller niet voldoende presteert onder de omstandigheden.

In nauwe samenwerking met fabrikant KME wordt een demo-monitor gemaakt. De functietest wordt uitgevoerd met deze unieke monitor en heeft direct positieve resultaten. De mechanische oplossing moet worden ontwikkeld zonder gebruik van een adapterplaat om ruimteverlies op de operatorconsole te voorkomen. Een aantal functies van de originele monitors zijn ook vereist in de nieuwe versies, bijv. dimbare backlights. De klant wil ook graag nieuwe functies zoals instelbare beeldafmetingen en variabele posities. Deze functies moeten ook worden geïmplementeerd.

Het feit dat het VME-systeem een videosignaal genereert dat niet standaard is, veroorzaakt het probleem in de monitors. Dit wordt opgelost met de unieke oplossing van M-H. Het hele systeem moet ook mechanisch worden verbeterd om de invloed van schokken en trillingen van het schip te vermijden.

The Implementation

M-H schrijft aan de hand van alle input, tests en metingen een concept met tekeningen en specificaties voor KME, de fabrikant van het nieuwe monitorsysteem. KME ontwerpt en ontwikkelt het unieke product. Na goedkeuring van de tekeningen en specificaties door alle betrokken partijen produceert KME het eindresultaat. De eerste lading nieuwe monitors wordt succesvol geplaatst aan boord van het schip door een werknemer van de Nederlandse marine en een technische specialist van M-H Services.

The result

De reacties zijn overweldigend. De marine is onder de indruk van het feit dat het ontwikkelde en geïmplementeerde product direct past en probleemloos functioneert. De monitors knipperen niet, hebben geen signaalverlies en de beeldprestaties zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de vorige monitors. Daarnaast beschikt de Nederlandse marine dankzij de mechanische oplossingen van M-H over een monitorsysteem dat precies voldoet aan haar specificaties en vereisten.

Eén schip is nu uitgerust met de nieuwe LCD-monitors. Het vervangen van de monitors op een tweede M-fregat staat gepland voor begin 2009. Op dit moment ontwikkelt M-H ook nieuw monitors voor de consoles in het Control Center in de LCF-fregatten van de Nederlandse marine.
Onze klanten